CENTRÁL STICKS s.r.o., Libčany

Ve firmě CENTRÁL STICKS s.r.o. provádíme opravu a nové žáruvzdorné vyzdívky spalovacích komorparních kotlů. Parní kotle slouží k výrobě páry do sušících komor pro vytápění firmy. Spalovací komory parních kotlů jsou na biomasu, proto žáruvzdorná vyzdívka musí být udělaná ze speciálních - vysocehlinitých tvarovek.