SEEIF Ceramic a.s., Svitavy

Ve firmě SEEIF Ceramic a.s. provádíme opravy a nové žáruvzdorné vyzdívky komor vypalovacích pecí. Jsou to komory, ve kterých se vypaluje žáruvzdorná keramika, která se používá převážně ve slévárenském průmyslu. Při opravách používáme speciální lehčené tvarovky vzhledem k častému vyprazdňování a posléze plnění komor materiálem na vypálení. Žáruvzdorná vyzdívka z lehčených tvarovek se dříve ochlazuje.